Прогнозата за акциите ви помага да купувате правилните акции.

Получете целеви цени на анализаторите, прогнози за приходите, прогнози за приходите и много други за над 150 000 акции.
Билет Име Консенсус Рейтинг на запасите Цена Целева стойност Положителни/отрицателни страни Анализатори Пазарна капитализация
AAPL Apple Превъзхожда 17
$142,48 $181,15 29,84% 34 $2,29T
2222 Saudi Arabian Oil Задръжте 18
﷼35,85 ﷼0,00 14,06% 9 ﷼7,88T
MSFT Microsoft Купете 18
$237,50 $332,12 38,95% 25 $1,77T
GOOGL Alphabet Купете 16
$97,42 $142,39 43,71% 37 $1,27T
AMZN Amazon.com Купете 13
$114,80 $173,18 49,83% 13 $1,17T
TSLA Tesla Превъзхожда 13
$268,21 $308,06 19,62% 29 $840,43B
SVST Public Joint Stock Company Sev... Превъзхожда 16
$821,40 $25,05 -97,60% 2 $688,10B
BRK.A Berkshire Hathaway Превъзхожда 14
$406,70k $543,36k 31,55% 1 $594,75B
UNH UnitedHealth Group Превъзхожда 16
$508,83 $573,63 15,46% 6 $475,95B
JNJ Johnson & Johnson Превъзхожда 12
$164,53 $185,07 10,62% 3 $432,58B

Подробно ръководство за прогнозиране на запасите: Всичко, което трябва да знаете

Прогнозата за акциите по същество представлява прогноза за бъдещите цени на акциите. Важно е да се отбележи, че цените на акциите могат да бъдат повлияни от различни фактори, включително глобални събития, резултати на компаниите и дори времето. Поради това не е лесно да се направи точна прогноза. Но съществуват редица методи и инструменти, които анализаторите използват, за да прогнозират бъдещите цени на акциите с известна степен на точност.

В това ръководство ще разгледаме някои от най-популярните методи за прогнозиране на цените на акциите, както и някои от критичните фактори, които могат да повлияят на цените на акциите. Ще предоставим и няколко съвета за това как можете да използвате прогнозите за акциите, за да вземате по-добри инвестиционни решения.

Какво точно представлява прогнозата за акциите?

Прогнозата за акциите е просто прогноза за това, къде ще се движи цената на акциите в бъдеще. При изготвянето на прогнозата за акциите се вземат предвид много фактори, включително финансовите данни на компанията, историческите тенденции в цените на акциите и рейтингите на анализаторите. Въпреки че няма гаранция, че прогнозата за акциите ще бъде точна, тя може да ви даде добра представа за това накъде се движи цената на акциите. Тази информация може да бъде полезна при вземането на инвестиционни решения.

Според исторически изследвания общият процент на точност на ценовите цели с хоризонт 12-18 месеца е около 30 %, но ценовите цели, издадени от най-високо оценените анализатори, могат да променят настроенията на инвеститорите, което води до стадно поведение и промени в цените на акциите.

Когато става въпрос за акции, няма кристална топка. Но това не означава, че анализаторите и инвеститорите не могат да правят обосновани предположения за това накъде се движат акциите. Именно тук се появява целевата цена на акциите.

Целевата цена на акциите е прогнозираната цена на акциите в определен момент в бъдещето (обикновено 12-18 месеца напред). Тя се базира на фактори като приходите на компанията, последните движения на цените на акциите и прогнозите на анализаторите. Въпреки че няма гаранция, че акциите ще достигнат целевата си цена, тя може да бъде полезен инструмент за вземане на инвестиционни решения.

Анализаторите използват различни методи за определяне на целевите цени на акциите. Някои от тях използват технически анализ, при който се разглеждат миналите движения на цените на акциите, за да се предвиди бъдещото им поведение. Други използват фундаментален анализ, който разглежда финансовите показатели на компанията, за да определи нейната вътрешна стойност. Рейтингите на борсовите анализатори са друг вид прогнози, които могат да бъдат полезни при вземането на инвестиционни решения. Тези рейтинги се издават от изследователски фирми, които следят и анализират публично търгувани компании. Всеки анализатор има своя собствена рейтингова система, но повечето използват сходна скала.

Трите основни оценки, използвани от борсовите анализатори, са "купува", "държи" и "продава". Тези рейтинги могат да ви дадат добра представа за това накъде според анализатора се движи цената на акциите. Важно е обаче да помните, че рейтингите на анализаторите са само информирани мнения. Те не са гаранция.

Технически анализ срещу фундаментален анализ

Съществуват два основни вида анализ на акциите: технически и фундаментален. Техническият анализ е метод за прогнозиране на бъдещите цени на акциите чрез разглеждане на минали движения на цените. Този вид анализ е съсредоточен предимно върху графики и числа. Техническите анализатори вярват, че пазарът е ефективен и че цените се движат по модели. Като откриват тези модели, те могат да предвидят накъде ще се движи цената на акциите.

Фундаменталният анализ е метод за прогнозиране на бъдещите цени на акциите чрез разглеждане на финансовите показатели на дадена компания. Този вид анализ се фокусира върху неща като приходите, печалбите и разходите на компанията. Фундаменталните анализатори вярват, че чрез анализа на финансовите показатели на дадена компания могат да разберат нейната вътрешна стойност. След това те използват тази информация, за да прогнозират накъде ще се движи цената на акциите в бъдеще. Въпреки че и техническият, и фундаменталният анализ могат да бъдат полезни, те имат различни силни и слаби страни.

Как да изберете подходящата за вас прогноза за акциите?

Когато става въпрос за прогнози за запасите, няма универсално решение. Най-добрата прогноза за вас ще зависи от вашите инвестиционни цели и толерантност към риск.

Ако сте дългосрочен инвеститор например, може да се интересувате повече от основните показатели на дадена компания, като например ръст на печалбите и приходите. Тези фактори могат да ви дадат добра представа за дългосрочните перспективи на дадена компания.

Но ако сте краткосрочен или дневен трейдър, може би се интересувате повече от техническия анализ. Този вид анализ може да ви даде добра представа за това накъде ще се движи цената на акциите в близко бъдеще.

Без значение какъв тип инвеститор сте, важно е да направите собствено проучване, преди да вземете инвестиционно решение. Това означава да разгледате финансовите данни на дадена компания, да прочетете докладите на анализаторите и да следите новините на фондовия пазар.

Ползите от използването на прогноза за запасите

Прогнозите за акциите могат да бъдат полезен инструмент за вземане на инвестиционни решения. Те могат да ви помогнат:

 • Идентифициране на подценени и надценени акции: когато цената на дадена акция не съответства на нейните основни показатели, тя може да е подценена или надценена. Защо да купувате надценена акция, когато можете да купите подценена акция за по-малко пари? Именно тук целевите цени на акциите могат да бъдат полезни.
 • Вземане на решения за покупка, задържане или продажба: прогнозите за акциите могат да ви помогнат да решите кога да купите или продадете дадена акция. Ако сте "бичи" настроени към дадена акция, може да искате да я купите, ако прогнозата е положителна. Ако сте "мечка" по отношение на дадена акция, може да искате да я продадете, ако прогнозата е отрицателна.
 • Подходящо време за инвестиции: прогнозите за акциите могат да ви помогнат да подредите инвестициите си. Ако купувате акции, може да искате да изчакате цената да спадне до целевата си стойност, преди да ги купите. Това може да ви помогне да получите по-добра цена и да намалите риска си.
 • Наблюдавайте портфейла си: ако в портфейла ви има акции, които не се представят добре, може да искате да ги продадете, ако прогнозата е отрицателна. Това може да ви помогне да сведете до минимум загубите си и да освободите парични средства, които да инвестирате в акции с по-добри резултати.
 • Следене на движението на цените на акциите: прогнозите за акциите могат да ви помогнат да следите движението на цените на акциите. Това може да бъде полезно, ако се опитвате да определите времето за инвестиране или да продадете дадена акция.
 • Вземайте по-информирани инвестиционни решения: всичко се свежда до вземането на по-информирани инвестиционни решения. Прогнозите за акциите могат да ви помогнат да направите точно това. Добрата прогноза за акциите може да ви помогне да отделите зърното от плявата. При наличието на толкова много акции, от които да избирате, може да се окаже трудно да разберете в кои от тях си струва да инвестирате. Прогнозата за състоянието на акциите може да ви помогне да ограничите възможностите си и да вземете по-информирани инвестиционни решения.

Както виждате, използването на прогноза за запасите има много предимства. Важно е обаче да помните, че те не са гаранция. Винаги правете собствено проучване, преди да вземате каквито и да било инвестиционни решения.

Къде да намерим целеви цени на акции?

Анализаторите, които следят акциите, ще публикуват своите целеви цени в изследователски доклади. Тези доклади са достъпни в големите инвестиционни банки и могат да бъдат намерени онлайн. Те могат да бъдат намерени и в новинарските уебсайтове, посветени на финансите и фондовия пазар. Stockforecast.com предоставя най-големия избор от целеви цени на акции от различни авторитетни източници.

Как да използвате прогнозата за акциите, за да вземате информирани инвестиционни решения?

След като вече знаете почти всичко за прогнозите за акции, е време да използвате тази информация. Ето няколко съвета за използване на прогнозите за акции за вземане на информирани инвестиционни решения:/p>

 • Направете собствено проучване: Това включва преглед на финансовите данни на компанията, четене на доклади на анализатори и следене на новините на фондовия пазар. При наличието на толкова много информация няма извинение да не направите собствено проучване.
 • Търсете множество цели: Когато разглеждате целевите цени, винаги е добре да търсите множество цели. Това може да ви помогне да получите по-добра представа за това накъде се движи акцията. Също така може да ви помогне да потвърдите или отхвърлите цел, която може да обмисляте.
 • Обмислете времевата рамка: Когато разглеждате ценовите цели, е важно да вземете предвид времевата рамка. Обикновено е по-малко вероятно да бъде постигната цел, която е за пет години, отколкото цел, която е за 12 месеца. Това е така, защото има повече променливи, които могат да повлияят на цената на акциите за по-дълъг период от време.
 • Използвайте други технически показатели: В допълнение към ценовите цели можете да използвате и други технически показатели, за да вземате информирани инвестиционни решения. Някои популярни технически показатели включват пълзящи средни, нива на подкрепа и съпротива и линии на тенденциите.
 • Помислете за поносимостта си към риск: Винаги помнете, че при вземането на инвестиционно решение трябва да вземете под внимание своята поносимост към риска. Това включва да решите колко сте готови да загубите и колко ви е удобно да инвестирате.
 • Помислете за инвестиционните си цели: Искате ли да инвестирате в дългосрочен план или да реализирате бърза печалба? Въпреки че прогнозите за акциите могат да бъдат полезни и за двете, винаги трябва да обмисляте инвестиционните си цели, преди да вземете каквото и да е решение.
 • Използване на множество източници на информация: В допълнение към прогнозите за акциите, използвайте и други източници, като например фирмени документи и доклади на анализатори. Това ще ви помогне да получите по-цялостна представа за дадена акция, преди да вземете инвестиционно решение.
 • И накрая, прогнозите за акциите са ценен инструмент за инвеститорите, но е важно да се помни, че те не са гаранция. Винаги правете собствено проучване или се консултирайте с финансов съветник, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение.
Искате ли винаги да сте в крак с времето?
Въведете имейла си

Често задавани въпроси относно прогнозите за запасите

Прогнозата за акциите може да бъде изключително ценен инструмент за инвеститорите. Тя може да ви помогне да вземате информирани решения за това какви акции да купувате и кога да продавате. Съществуват обаче много погрешни схващания за прогнозите за акциите. Тук ще отговорим на най-често срещаните въпроси относно прогнозите за акциите. Надяваме се, че тази информация ще ви помогне да се възползвате максимално от този ценен инвестиционен инструмент.

Какво представлява прогнозата за запасите?

Прогнозата за акциите е оценка на бъдещата цена на дадена акция. Прогнозите за акциите обикновено се правят от анализатори, които следят представянето на публично търгувани компании. Тези анализатори използват различни методи, за да изготвят прогнозите си, включително анализ на финансовите отчети и тенденциите на пазара.

Защо анализаторите изготвят прогнози за акциите?

Аналитичните прогнози могат да се използват за различни цели. Някои анализатори издават прогнози, за да помогнат на инвеститорите да вземат информирани решения за това какви акции да купуват и продават. Други анализатори могат да издават прогнози, за да дадат мнението си за посоката на пазара или за конкретна акция.

Мога ли да се доверя на прогнозите за акциите?

Няма универсален отговор на този въпрос. Някои инвеститори се доверяват много на прогнозите за акциите, докато други ги възприемат скептично. Важно е да се помни, че прогнозите за акциите са само прогнози и винаги има възможност за грешка. Въпреки това, ако ги използвате като един от многото инструменти при вземането на инвестиционни решения, те могат да бъдат ценен ресурс.

Колко точни са прогнозите за запасите?

Няма един отговор на този въпрос. Точността на прогнозите за акциите може да варира значително в зависимост от анализатора и метода, който той използва за изготвяне на прогнозите си. Важно е обаче да се помни, че прогнозите за акциите са само оценки и няма гаранция, че ще бъдат верни.

Какво е целева цена на акциите?

Целевата цена на акциите е оценка на бъдещата цена на дадена акция. Целевите цени на акциите обикновено се определят от анализатори, които следят представянето на публично търгувани компании. Тези анализатори използват различни методи, за да изготвят своите прогнози, включително анализ на финансовите отчети и тенденциите на пазара.

Какво представлява рейтингът на борсовия анализатор?

Рейтингите на анализаторите на акции са оценки, които анализаторите дават на акциите, за да покажат мнението си за това колко рисковано е да се инвестира в тях. Най-често срещаните рейтинги са 'outperform', 'buy', 'hold' и 'sell'. 'Outperform' означава, че анализаторът вярва, че акциите ще се представят по-добре от пазара. 'Купи' означава, че анализаторът смята, че акцията е добра инвестиция. Задръжте означава, че анализаторът няма категорично мнение за акциите. Продавайте означава, че анализаторът смята, че трябва да продадете акциите си.

Кой е най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание, когато се разглежда прогнозата за акциите?

Няма един отговор на този въпрос. Най-важният фактор, който трябва да се вземе предвид при разглеждането на прогнозата за акциите, ще варира в зависимост от целите и предпочитанията на отделния инвеститор. Някои фактори, които могат да бъдат важни, включват опита на анализатора, метода, който е използвал за изготвяне на прогнозата, и времевия хоризонт на прогнозата.