Slovakia Stock Market

Ticker Name Consensus Stock Rating Price Price Target Upside/Downside Analysts Market Cap
1TMR001E Tatry mountain resorts, a.s. - 9
19.10€ 0.00€ -100.00% 0 147.56€M
BSSE:1OTP005E OTP Banka Slovensko, a.s. - 0
0.00€ 0.00€ 0.00% 0 31.81€M
1BSL01AE Biotika a.s. - 0
23.20€ 0.00€ -100.00% 0 22.61€M
1SCK401E Seredsky Cukrovar As - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.02M
CBPJ CBp Carbon Industries - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.00M
0MYG Best Hotel Properties a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 106.48M
0MXU Osivo a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.42M
1ZTS01NE ZTS Sabinov, a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 1.30M
1ZLK01AE Zlievaren Sez Krompachy Akciov... - 0
100.00 0.00 -100.00% 0 1.53M
1VUB02AE Vseobecná úverová banka, a.... - 0
0.00 0.00 0.00% 0 2.04B
1VIP01AE Vipo, a.s. - 0
75.00 0.00 -100.00% 0 4.67M
1TAT01DE Tatra banka, a.s. - 0
20.00k 0.00 -100.00% 0 1.68B
1SVV01AE ZTS VVÚ Kosice a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.82M
1STP01AE Stapring, a.s. - 0
15.00 0.00 -100.00% 0 1.02M
1SLP401E Allianz - Slovenská poist'ovn... - 0
262.00 0.00 -100.00% 0 1.35B
1SKF401E Zentiva, a.s. - 0
30.00 0.00 -100.00% 0 49.25M
1SES01AE - 0
0.01 0.00 -100.00% 0 0.27M
1PSA01AE Polnonakup Saris AS - 0
9.05 0.00 -100.00% 0 1.43M
1PRV001E Prvá strategická, a.s. - 0
3.12 0.00 -100.00% 0 1.92M
1PLS01AE Plastika, a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 2.55M
1MIL401E Milsy A.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.26M
1GRT002E GARFIN HOLDING, as - 0
2.00 0.00 -100.00% 0 4.05M
1GEC01AE GEOCOMPLEX, a.s. - 0
10.00 0.00 -100.00% 0 0.53M
1ESM01AE Ekostav a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.36M
1DSU01AE Dolkam Suja a.s. - 0
200.00 0.00 -100.00% 0 5.65M
1DRS001E Druha strategicka as - 0
1.20 0.00 -100.00% 0 0.97M
1CHL01AE Chemolak a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 16.05M
1CHI01AE CHEMINVEST, a.s. - 0
11.50 0.00 -100.00% 0 0.85M
1CEM01AE Joint Stock Company CEMMAC a.s... - 0
95.00 0.00 -100.00% 0 7.46M