Slovakia Stock Market

Ticker Name Consensus Stock Rating Price Price Target Upside/Downside Analysts Market Cap
1TMR001E Tatry mountain resorts, a.s. - 9
24.80€ 0.00€ -100.00% 0 187.80€M
1OTP005E OTP Banka Slovensko, a.s. - 0
0.00€ 0.00€ 0.00% 0 31.81€M
1SCK401E Seredsky Cukrovar As - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.02M
CBPJ CBp Carbon Industries - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.00M
0MYG Best Hotel Properties a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 106.48M
0MXU Osivo a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.42M
1ZTS01NE ZTS Sabinov, a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 1.30M
1ZLK01AE Zlievaren Sez Krompachy Akciov... - 0
100.00 0.00 -100.00% 0 1.53M
1VUB02AE Vseobecná úverová banka, a.... - 0
0.00 0.00 0.00% 0 2.04B
1VIP01AE Vipo, a.s. - 0
75.00 0.00 62.69% 0 4.67M
1TAT01DE Tatra banka, a.s. - 0
21.00k 0.00 65.46% 0 1.68B
1SVV01AE ZTS VVÚ Kosice a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.82M
1STP01AE Stapring, a.s. - 0
15.00 0.00 -100.00% 0 1.02M
1SLP401E Allianz - Slovenská poist'ovn... - 0
230.00 0.00 -100.00% 0 1.35B
1SKF401E Zentiva, a.s. - 0
30.40 0.00 -100.00% 0 49.25M
1SES01AE - 0
0.01 0.00 0.00% 0 0.27M
1BSL01AE Biotika a.s. - 0
40.00 0.00 -100.00% 0 28.00M
1PSA01AE Polnonakup Saris AS - 0
9.05 0.00 -100.00% 0 1.43M
1PRV001E Prvá strategická, a.s. - 0
1.75 0.00 -100.00% 0 1.07M
1PLS01AE Plastika, a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 2.55M
1MIL401E Milsy A.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.26M
1GRT002E GARFIN HOLDING, as - 0
2.80 0.00 -100.00% 0 5.67M
1GEC01AE GEOCOMPLEX, a.s. - 0
11.50 0.00 -100.00% 0 0.61M
1ESM01AE Ekostav a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 0.36M
1DSU01AE Dolkam Suja a.s. - 0
192.00 0.00 64.38% 0 5.42M
1DRS001E Druha strategicka as - 0
1.20 0.00 -100.00% 0 0.97M
1CHL01AE Chemolak a.s. - 0
0.00 0.00 0.00% 0 16.05M
1CHI01AE CHEMINVEST, a.s. - 0
11.50 0.00 -100.00% 0 0.19M
1CEM01AE Joint Stock Company CEMMAC a.s... - 0
95.00 0.00 -100.00% 0 7.46M