Stock Forecast pomoże Ci kupić odpowiednie akcje.

Uzyskaj prognozy cenowe analityków, prognozy zysków, prognozy przychodów i wiele więcej dla ponad 150 000 akcji.
Ticker Nazwa Konsensus Ocena akcji Cena Cena docelowa Góra/dół Analitycy Kapitała rynkowa
AAPL Apple Wyprzedzić 17
$142,48 $181,15 29,84% 34 $2,29T
2222 Saudi Arabian Oil Trzymaj 18
﷼35,85 ﷼0,00 14,06% 9 ﷼7,88T
MSFT Microsoft Kup 18
$237,50 $332,12 38,95% 25 $1,77T
GOOGL Alphabet Kup 16
$97,42 $142,39 43,71% 37 $1,27T
AMZN Amazon.com Kup 13
$114,80 $173,18 49,83% 13 $1,17T
TSLA Tesla Wyprzedzić 13
$268,21 $308,06 19,62% 29 $840,43B
SVST Public Joint Stock Company Sev... Wyprzedzić 16
$821,40 $25,05 -97,60% 2 $688,10B
BRK.A Berkshire Hathaway Wyprzedzić 14
$406,70k $543,36k 31,55% 1 $594,75B
UNH UnitedHealth Group Wyprzedzić 16
$508,83 $573,63 15,46% 6 $475,95B
JNJ Johnson & Johnson Wyprzedzić 12
$164,53 $185,07 10,62% 3 $432,58B

Szczegółowy przewodnik po prognozowaniu akcji: Wszystko, co musisz wiedzieć

Prognoza akcji jest zasadniczo przewidywaniem przyszłych cen akcji. Należy pamiętać, że na ceny akcji mogą wpływać różne czynniki, w tym wydarzenia globalne, wyniki firmy, a nawet pogoda. W związku z tym, dokonanie dokładnej prognozy nie jest łatwym wyczynem. Istnieje jednak szereg metod i narzędzi, które analitycy wykorzystują do przewidywania przyszłych cen akcji z pewnym stopniem dokładności.

W tym przewodniku przyjrzymy się kilku najpopularniejszym metodom prognozowania cen akcji, a także niektórym krytycznym czynnikom, które mogą wpływać na ceny akcji. Przedstawimy również kilka wskazówek, jak można wykorzystać prognozy giełdowe do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych.

Czym dokładnie jest prognoza zapasów?

Prognoza akcji jest po prostu przewidywaniem, gdzie cena akcji pójdzie w przyszłości. Wiele czynników wpływa na sporządzenie prognozy zapasów, w tym dane finansowe spółki, historyczne trendy cen akcji i oceny analityków. Chociaż nie ma gwarancji, że prognoza akcji będzie dokładna, może ona dać dobry pomysł na to, gdzie zmierza cena akcji. Informacje te mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z badaniami historycznymi, ogólny wskaźnik dokładności dla celów cenowych w horyzoncie 12-18 miesięcy wynosi około 30%, ale cele cenowe wydane przez najwyżej ocenianych analityków mogą zmienić nastroje inwestorów, prowadząc do zachowań stadnych i zmian cen akcji.

Jeśli chodzi o akcje, nie ma kryształowej kuli. Nie oznacza to jednak, że analitycy i inwestorzy nie mogą snuć trafnych przypuszczeń na temat tego, w jakim kierunku zmierzają akcje. W tym miejscu pojawia się cena docelowa akcji.

Cena docelowa akcji to przewidywana cena akcji w pewnym momencie w przyszłości (zwykle 12-18 miesięcy później). Jest ona oparta na takich czynnikach jak zyski spółki, ostatnie ruchy cen akcji oraz prognozy analityków. Chociaż nie ma gwarancji, że akcje osiągną swoją cenę docelową, może to być pomocne narzędzie do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Analitycy stosują różne metody, aby ustalić docelowe ceny akcji. Niektórzy używają analizy technicznej, która analizuje przeszłe ruchy cen akcji, aby przewidzieć przyszłe zachowanie. Inni stosują analizę fundamentalną, która analizuje finanse spółki, aby określić jej wartość wewnętrzną. Ratingi analityków giełdowych to kolejny rodzaj prognozy, który może być pomocny przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Oceny te są wydawane przez firmy badawcze, które śledzą i analizują spółki publiczne. Każdy analityk ma swój własny system oceny, ale większość używa podobnej skali.

Trzy główne oceny stosowane przez analityków giełdowych to "kup", "trzymaj" i "sprzedaj". Oceny te mogą dać ci dobry pomysł na to, gdzie analityk uważa, że cena akcji zmierza. Należy jednak pamiętać, że ratingi analityków to tylko przemyślane opinie. Nie są one gwarancją.

Analiza Techniczna VS Analiza Fundamentalna

Istnieją dwa główne rodzaje analizy akcji: techniczna i fundamentalna. Analiza techniczna jest metodą przewidywania przyszłych cen akcji poprzez spojrzenie na przeszłe ruchy cen. Ten rodzaj analizy skupia się głównie na wykresach i liczbach. Analitycy techniczni wierzą, że rynek jest wydajny i że ceny poruszają się we wzorach. Znajdując te wzorce, mogą przewidzieć, gdzie cena akcji pójdzie dalej.

Analiza fundamentalna jest metodą przewidywania przyszłych cen akcji poprzez spojrzenie na finanse firmy. Ten rodzaj analizy skupia się na takich rzeczach jak zyski, przychody i wydatki firmy. Analitycy fundamentalni wierzą, że analizując finanse spółki, mogą zrozumieć jej wartość wewnętrzną. Następnie wykorzystują te informacje, aby przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie cena akcji w przyszłości. Chociaż zarówno analiza techniczna, jak i analiza fundamentalna mogą być pomocne, mają różne mocne i słabe strony.

Jak wybrać odpowiednią dla siebie prognozę zapasów?

Jeśli chodzi o prognozy dotyczące akcji, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Najlepsza prognoza dla Ciebie będzie zależała od Twoich celów inwestycyjnych i tolerancji ryzyka.

Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, możesz być bardziej zainteresowany podstawami spółki, takimi jak wzrost zysków i przychodów. Czynniki te mogą dać ci dobre wyobrażenie o długoterminowych perspektywach spółki.

Jeśli jednak jesteś inwestorem krótkoterminowym lub dziennym, możesz być bardziej zainteresowany analizą techniczną. Ten rodzaj analizy może dać ci dobry pomysł, gdzie cena akcji zmierza w najbliższej przyszłości.

Bez względu na to, jakim typem inwestora jesteś, istotne jest, abyś przeprowadził własne badania przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Oznacza to spojrzenie na finanse firmy, czytanie raportów analityków i śledzenie wiadomości giełdowych.

Korzyści wynikające z zastosowania prognozy zapasów

Prognozy akcji mogą być pomocnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Mogą one pomóc w:

 • Identyfikacja niedowartościowanych i przewartościowanych akcji: kiedy cena akcji nie jest zgodna z jej podstawami, może być niedowartościowana lub przewartościowana. Po co kupować przecenione akcje, skoro można kupić niedowartościowane akcje za mniej? To właśnie tutaj pomocne mogą być docelowe ceny akcji.
 • Podejmuj decyzje o kupnie, zatrzymaniu lub sprzedaży: Prognozy akcji mogą pomóc w podjęciu decyzji o kupnie lub sprzedaży akcji. Jeśli jesteś nastawiony byczo na akcje, możesz chcieć je kupić, jeśli prognoza jest pozytywna. Jeżeli jesteś niechętny akcjom, możesz chcieć je sprzedać, jeżeli prognoza jest negatywna.
 • Czas inwestycji: prognozy dotyczące akcji mogą pomóc Ci w ustaleniu czasu inwestycji. Jeśli kupujesz akcje, możesz chcieć poczekać na spadek ceny do poziomu docelowego przed zakupem. Może to pomóc Ci uzyskać lepszą cenę i zmniejszyć ryzyko.
 • Monitoruj swój portfel: jeśli masz w portfelu akcje, które nie osiągają dobrych wyników, możesz chcieć je sprzedać, jeśli prognoza jest negatywna. Może to pomóc zminimalizować straty i uwolnić gotówkę, którą można zainwestować w akcje o lepszych wynikach.
 • Monitoruj ruchy cen akcji: Prognozy akcji mogą pomóc Ci monitorować ruchy cen akcji. Może to być pomocne, jeśli próbujesz określić czas swoich inwestycji lub sprzedać akcje.
 • Podejmuj bardziej świadome decyzje inwestycyjne: wszystko sprowadza się do podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Prognozy giełdowe mogą Ci w tym pomóc. Dobra prognoza zapasów może pomóc Ci oddzielić pszenicę od plew. Przy tak wielu akcjach do wyboru, może być wyzwaniem wiedzieć, w które z nich warto zainwestować. Prognoza zapasów może pomóc Ci zawęzić opcje i podjąć bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Jak widać, istnieje wiele korzyści z korzystania z prognozy zapasów. Należy jednak pamiętać, że nie są one gwarancją. Zawsze rób własne badania przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Gdzie szukać cen docelowych dla akcji?

Analitycy śledzący akcje będą publikować swoje ceny docelowe w raportach badawczych. Raporty te są dostępne w głównych bankach inwestycyjnych i można je znaleźć w Internecie. Można je również znaleźć na stronach informacyjnych dotyczących finansów i rynku akcji. Stockforecast.com zapewnia największy wybór celów cenowych akcji z różnych renomowanych źródeł.

Jak wykorzystać prognozę akcji do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych?

Teraz, gdy wiesz już całkiem sporo o prognozach giełdowych, nadszedł czas, aby wykorzystać te informacje. Oto kilka wskazówek dotyczących wykorzystania prognoz zapasów do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych:/p>

 • Rób własne badania: Obejmuje to spojrzenie na finanse firmy, czytanie raportów analityków i śledzenie wiadomości giełdowych. Przy tak dużej ilości dostępnych informacji nie ma wymówki, aby nie robić własnych badań.
 • Szukaj wielu celów: Patrząc na cele cenowe, zawsze dobrym pomysłem jest szukanie wielu celów. Może to pomóc w uzyskaniu lepszego wyobrażenia o tym, gdzie zmierzają akcje. Może również pomóc potwierdzić lub zaprzeczyć celowi, który może być rozważany.
 • Weź pod uwagę ramy czasowe: Patrząc na cele cenowe, ważne jest, aby rozważyć ramy czasowe. Cel, który jest oddalony o pięć lat jest zazwyczaj mniej prawdopodobny do osiągnięcia niż cel, który jest oddalony o 12 miesięcy. Dzieje się tak dlatego, że istnieje więcej zmiennych, które mogą wpłynąć na cenę akcji w dłuższym okresie czasu.
 • Korzystaj z innych wskaźników technicznych: Oprócz celów cenowych, możesz również używać innych wskaźników technicznych, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Niektóre popularne wskaźniki techniczne to średnie ruchome, poziomy wsparcia i oporu oraz linie trendu.
 • Weź pod uwagę swoją tolerancję na ryzyko: Zawsze pamiętaj, aby rozważyć swoją tolerancję na ryzyko podczas podejmowania jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Obejmuje to decyzję o tym, ile jesteś skłonny stracić i ile jesteś w stanie zainwestować.
 • Zastanów się nad swoimi celami inwestycyjnymi: Czy szukasz inwestycji na długi okres czy szybkiego zysku? Podczas gdy prognozy zapasów mogą być pomocne w obu przypadkach, zawsze należy rozważyć swoje cele inwestycyjne przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.
 • Korzystaj z wielu źródeł informacji: Oprócz prognoz dotyczących akcji, rozważ skorzystanie z innych zasobów, takich jak pliki spółek i raporty analityków. Pomoże to uzyskać bardziej wszechstronny obraz akcji przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
 • Wreszcie, prognozy dotyczące akcji są cennym narzędziem dla inwestorów, ale ważne jest, aby pamiętać, że nie są one gwarancją. Zawsze należy przeprowadzić własne badania lub skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Czy zawsze chcesz być na bieżąco?
Wpisz swój e-mail

FAQs O Stock Forecasts

Prognoza akcji może być niezwykle cennym narzędziem dla inwestorów. Może ona pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji o tym, jakie akcje kupić i kiedy sprzedać. Istnieje jednak wiele błędnych przekonań na temat prognoz zapasów. Tutaj odpowiemy na najczęstsze pytania dotyczące prognoz giełdowych. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci w pełni wykorzystać to cenne narzędzie inwestycyjne.

Co to jest prognoza zapasów?

Prognoza akcji jest szacunkiem przyszłej ceny akcji. Prognozy akcji są zwykle wykonywane przez analityków, którzy śledzą wyniki spółek publicznych. Analitycy ci stosują różne metody, aby wymyślić swoje prognozy, w tym analizują raporty finansowe i trendy na rynku.

Dlaczego analitycy wydają prognozy dotyczące akcji?

Prognozy analityków mogą być wykorzystywane do różnych celów. Niektórzy analitycy wydają prognozy, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji o tym, jakie akcje kupić i sprzedać. Inni analitycy mogą wydawać prognozy, aby wyrazić swoją opinię na temat kierunku rozwoju rynku lub konkretnej akcji.

Czy mogę zaufać prognozom giełdowym?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Niektórzy inwestorzy pokładają duże zaufanie w prognozach giełdowych, podczas gdy inni podchodzą do nich ze sceptycyzmem. Ważne jest, aby pamiętać, że prognozy giełdowe są tylko przewidywaniami i zawsze istnieje możliwość popełnienia błędu. Jednakże, jeżeli używasz ich jako jednego z wielu narzędzi podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych, mogą one być cennym źródłem informacji.

Jak dokładne są prognozy zapasów?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Dokładność prognoz giełdowych może być bardzo różna, w zależności od analityka i metody, którą stosuje do swoich przewidywań. Należy jednak pamiętać, że prognozy dotyczące akcji są tylko szacunkami i nie ma gwarancji, że będą one prawidłowe.

Co to jest cena docelowa akcji?

Cena docelowa akcji to szacunek przyszłej ceny akcji. Cele cenowe akcji są zazwyczaj ustalane przez analityków, którzy śledzą wyniki spółek publicznych. Analitycy ci używają różnych metod, aby wymyślić swoje prognozy, w tym analizują raporty finansowe i trendy na rynku.

Co to jest rating analityka giełdowego?

Ratingi analityków giełdowych to oceny, które analitycy nadają akcjom, aby wskazać swoją opinię na temat tego, jak ryzykowne jest inwestowanie w nie. Najczęściej spotykane oceny to "przebijaj", "kup", "trzymaj" i "sprzedaj". Przewyższać oznacza, że analityk uważa, że akcje będą radzić sobie lepiej niż rynek. Kupuj oznacza, że analityk uważa, iż akcje są dobrą inwestycją. Wstrzymaj oznacza, że analityk nie ma wyrobionej opinii na temat akcji. Sprzedaj oznacza, że analityk uważa, że należy sprzedać swoje akcje.

Co jest najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę patrząc na prognozę zapasów?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Najważniejszy czynnik, który należy wziąć pod uwagę patrząc na prognozę akcji będzie się różnił w zależności od indywidualnych celów i preferencji inwestora. Niektóre czynniki, które mogą być ważne, obejmują osiągnięcia analityka, metodę, której użył do stworzenia swojej prognozy, oraz horyzont czasowy prognozy.