Prognoza zapasów na lata 2022 - 2025 - 2030

Zaktualizowano na 30.09.2022

Ocena akcji
12
Cena docelowa
NT$24,00
Konsensus
Neutralne
Upside
19,40%
Analitycy
0
Ocena akcji
12
Upside
19,40%
Analitycy
0
Cena docelowa
NT$24,00

Prognoza akcji i cel cenowy

Średnia cena docelowa dla akcji Oriental Union Chemical wyznaczona przez znanych analityków w ostatnich miesiącach wynosi NT$24,00, co stanowi potencjalny wzrost o około 19,4% od ostatniej ceny zamknięcia, jeśli zostanie spełniony przez 2023. Szacunek ten opiera się na wysokim oszacowaniu NT$24,00 i niskim oszacowaniu NT$24,00. Jeśli interesuje Cię 1710 akcji, ważne jest, aby wziąć pod uwagę również jej konkurenci.

NT$24,00

19,40% Upside

Trzymaj
Trzymaj

Oriental Union Chemical Prognoza wartości godziwej na lata 2022 - 2025 - 2030

W ostatnim trzy lata, Cena Oriental Union Chemical zmniejszyła się o 48,50%, przechodząc z NT$33,68 do NT$17,35. Na kolejny rok analitycy przewidują, że Fair Value osiągnie NT$293,99 - wzrost o 1594,94%. W ciągu najbliższych dziewięć lat, eksperci uważają, że wartość godziwa Oriental Union Chemical będzie rosła w tempie 5796,58%.

2022 Wartość godziwa Prognoza
NT$293,99
2023 Wartość godziwa Prognoza
NT$273,34
2024 Wartość godziwa Prognoza
NT$166,92
2025 Wartość godziwa Prognoza
NT$258,96
2026 Wartość godziwa Prognoza
NT$351,19
2027 Wartość godziwa Prognoza
NT$498,17
2028 Wartość godziwa Prognoza
NT$649,78
2029 Wartość godziwa Prognoza
NT$821,09
2030 Wartość godziwa Prognoza
NT$1,02k

Oriental Union Chemical Prognoza przychodów na lata 2022 - 2025 - 2030

W ostatnim trzy lata, Oriental Union Chemical Dochód zmniejszył się o 14,43%, przechodząc z NT$32,12B do NT$27,48B. Na kolejny rok analitycy przewidują, że Revenue osiągnie NT$36,14B - wzrost o 31,51%. W ciągu najbliższych dziewięć lat, eksperci uważają, że Przychody Oriental Union Chemical będą rosły w tempie 436,35%.

2022 Rev Prognoza
NT$36,14B
2023 Rev Prognoza
NT$45,15B
2024 Rev Prognoza
NT$56,53B
2025 Rev Prognoza
NT$68,60B
2026 Rev Prognoza
NT$81,78B
2027 Rev Prognoza
NT$96,46B
2028 Rev Prognoza
NT$112,19B
2029 Rev Prognoza
NT$129,16B
2030 Rev Prognoza
NT$147,40B

Dywidenda na akcję Prognoza na lata 2022 - 2025 - 2030

Dywidenda na akcję W ostatnim dwa lata, Oriental Union Chemical spadła z NT$1,75 do NT$0,70 - spadek 60,00%. W ciągu najbliższego roku analitycy przewidują, że Dywidenda na Akcję skoczy do NT$2,09 - w górę 199,20% od obecnego poziomu. Patrząc w przyszłość na dziewięć lata, eksperci prognozują, że Dywidenda na akcję wzrośnie o 9616,35%.

2022 Prognoza DPS
NT$2,09
2023 Prognoza DPS
NT$6,33
2024 Prognoza DPS
NT$10,36
2025 Prognoza DPS
NT$16,31
2026 Prognoza DPS
NT$24,04
2027 Prognoza DPS
NT$32,66
2028 Prognoza DPS
NT$43,00
2029 Prognoza DPS
NT$54,85
2030 Prognoza DPS
NT$68,01

Oriental Union Chemical Free Cash Flow Forecast na lata 2022 - 2025 - 2030

W ostatnim trzy lata, Oriental Union Chemical Wolne przepływy pieniężne zmniejszyły się z NT$3,69B do NT$2,66B - spadek o 28,05%! W przyszłym roku analitycy uważają, że Free Cash Flow osiągnie NT$3,29B - wzrost o 23,72%. W 2030, specjaliści przewidują, że Wolne Przepływy Pieniężne Oriental Union Chemical zmniejszą się o 1579,39%, osiągając NT$-39,31B.

2022 Prognoza FCF
NT$3,29B
2023 Prognoza FCF
NT$-322946965,53
2024 Prognoza FCF
NT$-1640785882,87
2025 Prognoza FCF
NT$-7420891698,18
2026 Prognoza FCF
NT$-31162055782,05
2027 Prognoza FCF
NT$-6814102864,34
2028 Prognoza FCF
NT$-11430430418,17
2029 Prognoza FCF
NT$-20602969814,41
2030 Prognoza FCF
NT$-39311153171,55

Oriental Union Chemical Prognoza zysku netto na lata 2022 - 2025 - 2030

Dochód netto Oriental Union Chemical zmniejszył się o 48,61% W ostatnim trzy lata, z NT$1,75B do NT$899,76M. Analitycy przewidują, że dochód netto Oriental Union Chemical wzrośnie w nadchodzącym roku, osiągając poziom NT$15,87B. Oznaczałoby to wzrost o 1664,07%. W ciągu najbliższych dziewięć lat, eksperci przewidują, że Dochód netto Oriental Union Chemical będzie rósł w tempie 6034,63%.

2022 NI Prognoza
NT$15,87B
2023 NI Prognoza
NT$14,77B
2024 NI Prognoza
NT$9,03B
2025 NI Prognoza
NT$14,01B
2026 NI Prognoza
NT$18,98B
2027 NI Prognoza
NT$26,91B
2028 NI Prognoza
NT$35,09B
2029 NI Prognoza
NT$44,32B
2030 NI Prognoza
NT$55,20B

Oriental Union Chemical EBITDA Prognoza na lata 2022 - 2025 - 2030

W ostatnim trzy lata, Oriental Union Chemical odnotowała spadek EBITDA, z NT$4,38B do NT$2,50B - spadek 42,91%. W nadchodzącym roku analitycy spodziewają się wzrostu EBITDA, przewidując, że osiągnie ona NT$74,49B - wzrost o 2877,60%. W ciągu najbliższych dziewięć lat, eksperci przewidują, że wzrost EBITDA dla Oriental Union Chemical będzie 63430,07%.

2022 Prognoza EBITDA
NT$74,49B
2023 Prognoza EBITDA
NT$140,16B
2024 Prognoza EBITDA
NT$242,96B
2025 Prognoza EBITDA
NT$393,44B
2026 Prognoza EBITDA
NT$560,53B
2027 Prognoza EBITDA
NT$766,75B
2028 Prognoza EBITDA
NT$1009,45B
2029 Prognoza EBITDA
NT$1281,17B
2030 Prognoza EBITDA
NT$1589,29B

Prognoza EBIT na lata 2022 - 2025 - 2030

W ostatnim trzy lata, EBIT Oriental Union Chemical zmniejszył się o 56,86%, z NT$3,30B do NT$1,42B. W przyszłym roku analitycy przewidują, że EBIT osiągnie NT$3,40B - wzrost o 138,66%. Na kolejne dziewięć lata prognoza przewiduje wzrost EBIT o 611,96%.

2022 Prognoza EBIT
NT$3,40B
2023 Prognoza EBIT
NT$3,94B
2024 Prognoza EBIT
NT$3,15B
2025 Prognoza EBIT
NT$4,16B
2026 Prognoza EBIT
NT$5,04B
2027 Prognoza EBIT
NT$6,17B
2028 Prognoza EBIT
NT$7,40B
2029 Prognoza EBIT
NT$8,69B
2030 Prognoza EBIT
NT$10,13B

Oriental Union Chemical Prognoza cen EPS na lata 2022 - 2025 - 2030

W ostatnim trzy lata, EPS Oriental Union Chemical zmniejszył się o 48,50%, przechodząc z NT$2,00 do NT$1,03. Na przyszły rok analitycy przewidują, że EPS osiągnie NT$17,46 - wzrost o 1594,94%. W ciągu najbliższych dziewięć lat, eksperci uważają, że EPS Oriental Union Chemical będzie rosło w tempie 5796,58%.

2022 Prognoza EPS
NT$17,46
2023 Prognoza EPS
NT$16,23
2024 Prognoza EPS
NT$9,91
2025 Prognoza EPS
NT$15,38
2026 Prognoza EPS
NT$20,85
2027 Prognoza EPS
NT$29,58
2028 Prognoza EPS
NT$38,59
2029 Prognoza EPS
NT$48,76
2030 Prognoza EPS
NT$60,73