Stock Forecast hjälper dig att köpa rätt aktier.

Få analytikers prismål, vinstprognoser, intäktsprognoser och mycket mer för över 150 000 aktier.
Ticker Namn Konsensus Stock Rating Pris Preliminärt prismål Uppsidan/nedsidan Analytiker Marknadsvärde
AAPL Apple Överträffar 17
$142,48 $181,15 29,84% 34 $2,29T
2222 Saudi Arabian Oil Håll kvar 18
﷼35,85 ﷼0,00 14,06% 9 ﷼7,88T
MSFT Microsoft Köp 18
$237,50 $332,12 38,95% 25 $1,77T
GOOGL Alphabet Köp 16
$97,42 $142,39 43,71% 37 $1,27T
AMZN Amazon.com Köp 13
$114,80 $173,18 49,83% 13 $1,17T
TSLA Tesla Överträffar 13
$268,21 $308,06 19,62% 29 $840,43B
SVST Public Joint Stock Company Sev... Överträffar 16
$821,40 $25,05 -97,60% 2 $688,10B
BRK.A Berkshire Hathaway Överträffar 14
$406,70k $543,36k 31,55% 1 $594,75B
UNH UnitedHealth Group Överträffar 16
$508,83 $573,63 15,46% 6 $475,95B
JNJ Johnson & Johnson Överträffar 12
$164,53 $185,07 10,62% 3 $432,58B

En detaljerad guide till aktieprognoser: Allt du behöver veta

Aktieprognosen är i huvudsak en förutsägelse av framtida aktiekurser. Det är viktigt att notera att aktiekurserna kan påverkas av olika faktorer, inklusive globala händelser, företagets resultat och till och med vädret. Att göra en korrekt prognos är därför ingen lätt uppgift. Men det finns ett antal metoder och verktyg som analytiker använder för att förutsäga framtida aktiekurser med viss noggrannhet.

I den här guiden kommer vi att titta på några av de mest populära metoderna för att prognostisera aktiekurser, samt några av de kritiska faktorer som kan påverka aktiekurserna. Vi kommer också att ge några tips om hur du kan använda aktieprognoser för att fatta bättre investeringsbeslut.

Vad är egentligen en aktieprognos?

En aktieprognos är helt enkelt en förutsägelse om hur aktiekursen kommer att utvecklas i framtiden. Många faktorer spelar in när man gör en aktieprognos, bland annat företagets finansiella uppgifter, historiska aktiekostnadstrender och analytikerbetyg. Även om det inte finns någon garanti för att en aktieprognos är korrekt kan den ge dig en god uppfattning om vart aktiekursen är på väg. Denna information kan vara till hjälp när du fattar investeringsbeslut.

Enligt historisk forskning är den totala träffsäkerheten för kursmål med en horisont på 12-18 månader cirka 30 %, men kursmål som utfärdas av de högst rankade analytikerna kan förändra investerarnas stämningar, vilket leder till ett flockbeteende och förändringar i aktiekurserna.

När det gäller aktier finns det ingen kristallkula. Men det betyder inte att analytiker och investerare inte kan göra kvalificerade gissningar om vart en aktie är på väg. Det är här som aktiekursmålet kommer in i bilden.

En riktkurs är det förutspådda priset på en aktie vid en viss tidpunkt i framtiden (vanligtvis 12-18 månader framåt i tiden). Det baseras på faktorer som ett företags resultat, den senaste tidens aktiekursrörelser och analytikerprognoser. Även om det inte finns någon garanti för att en aktie kommer att nå sitt riktpris kan det vara ett användbart verktyg för att fatta investeringsbeslut.

Analytiker använder en rad olika metoder för att komma fram till kursmål för aktier. En del använder teknisk analys, där man tittar på en akties tidigare prisrörelser för att förutsäga framtida beteenden. Andra använder sig av fundamental analys, som tittar på ett företags finansiella data för att fastställa dess inneboende värde. Aktieanalytikers bedömningar är en annan typ av prognos som kan vara till hjälp när man fattar investeringsbeslut. Dessa betyg utfärdas av forskningsföretag som följer och analyserar offentligt handlade företag. Varje analytiker har sitt eget betygssystem, men de flesta använder en liknande skala.

De tre viktigaste värderingarna som aktieanalytiker använder sig av är "köp", "behåll" och "sälj". Dessa betyg kan ge dig en god uppfattning om vart analytikern tror att aktiekursen är på väg. Det är dock viktigt att komma ihåg att analytikernas betyg bara är informerade åsikter. De är inte några garantier.

Teknisk analys VS Fundamental analys

Det finns två huvudtyper av aktieanalys: teknisk och fundamental analys. Teknisk analys är en metod för att förutsäga framtida aktiekurser genom att titta på tidigare prisrörelser. Den här typen av analys är främst inriktad på diagram och siffror. Tekniska analytiker tror att marknaden är effektiv och att priserna rör sig i mönster. Genom att hitta dessa mönster kan de förutsäga vart aktiekursen kommer att gå härnäst.

Fundamental analys är en metod för att förutse framtida aktiekurser genom att titta på ett företags finansiella data. Denna typ av analys fokuserar på saker som ett företags resultat, intäkter och kostnader. Fundamentala analytiker tror att de genom att analysera ett företags finansiella data kan förstå dess inneboende värde. De använder sedan denna information för att förutsäga vart aktiekursen kommer att gå i framtiden. Även om både teknisk analys och fundamental analys kan vara till hjälp har de olika styrkor och svagheter.

Hur väljer du rätt aktieprognos för dig?

När det gäller lagerprognoser finns det ingen universallösning. Den bästa prognosen för dig beror på dina investeringsmål och din risktolerans.

Om du till exempel är en långsiktig investerare kan du vara mer intresserad av ett företags fundamentala faktorer, såsom dess vinst- och intäktstillväxt. Dessa faktorer kan ge dig en god uppfattning om ett företags långsiktiga utsikter.

Men om du är en kortsiktig eller dagsaktuell handlare är du kanske mer intresserad av teknisk analys. Denna typ av analys kan ge dig en god uppfattning om vart en akties pris är på väg inom en snar framtid.

Oavsett vilken typ av investerare du är är det viktigt att göra din egen forskning innan du fattar några investeringsbeslut. Detta innebär att du måste titta på ett företags finansiella uppgifter, läsa analytikerrapporter och följa nyheterna på aktiemarknaden.

Fördelarna med att använda en lagerprognos

Aktieprognoser kan vara ett bra verktyg för att fatta investeringsbeslut. De kan hjälpa dig:

 • Identifiera undervärderade och övervärderade aktier: När priset på en aktie inte stämmer överens med dess fundamentala data kan den vara undervärderad eller övervärderad. Varför köpa en övervärderad aktie när du kan köpa en undervärderad aktie för mindre? Det är här som aktiekursmål kan vara till hjälp.
 • Beslut om att köpa, behålla eller sälja: Aktieprognoser kan hjälpa dig att bestämma när du ska köpa eller sälja en aktie. Om du är positiv till en aktie kan du köpa den om prognosen är positiv. Om du är negativt inställd till en aktie kan du sälja den om prognosen är negativ.
 • Tidsplanera dina investeringar: Aktieprognoser kan hjälpa dig att planera dina investeringar. Om du ska köpa en aktie kan du vänta tills priset har sjunkit till målet innan du köper. Detta kan hjälpa dig att få ett bättre pris och minska din risk.
 • Övervaka din portfölj: Om du har aktier i din portfölj som inte presterar bra kan du sälja dem om prognosen är negativ. Detta kan hjälpa dig att minimera dina förluster och frigöra pengar som du kan investera i aktier med bättre resultat.
 • Övervaka aktiekursrörelser: Aktieprognoser kan hjälpa dig att övervaka aktiekursrörelser. Detta kan vara till hjälp om du försöker tajma dina investeringar eller sälja en aktie.
 • Ta mer välgrundade investeringsbeslut: Allt handlar om att ta mer välgrundade investeringsbeslut. Aktieprognoser kan hjälpa dig att göra just det. En bra aktieprognos kan hjälpa dig att skilja vetet från agnarna. Med så många aktier att välja mellan kan det vara en utmaning att veta vilka som är värda att investera i. En aktieprognos kan hjälpa dig att begränsa dina alternativ och fatta mer välgrundade investeringsbeslut.

Som du ser finns det många fördelar med att använda en lagerprognos. Det är dock viktigt att komma ihåg att de inte är några garantier. Gör alltid din egen forskning innan du fattar några investeringsbeslut.

Var hittar man kursmål för aktier?

Analytiker som följer aktier publicerar sina kursmål i forskningsrapporter. Dessa rapporter finns tillgängliga hos de stora investeringsbankerna och kan hittas på nätet. De kan också hittas på nyhetswebbplatser som täcker ekonomi och aktiemarknaden. Stockforecast.com erbjuder det största urvalet av kursmål för aktier från olika välrenommerade källor.

Hur använder man en aktieprognos för att fatta välgrundade investeringsbeslut?

Nu när du vet i stort sett allt som finns att veta om aktieprognoser är det dags att använda informationen. Här är några tips om hur du kan använda aktieprognoser för att fatta välgrundade investeringsbeslut:/p>

 • Gör din egen forskning: Detta inkluderar att titta på ett företags finansiella uppgifter, läsa analytikerrapporter och följa nyheterna på aktiemarknaden. Med så mycket information finns det ingen ursäkt för att inte göra egna undersökningar.
 • Sök efter flera mål: När du tittar på kursmål är det alltid en bra idé att leta efter flera mål. Detta kan hjälpa dig att få en bättre uppfattning om vart aktien är på väg. Det kan också hjälpa dig att bekräfta eller förneka ett mål som du kanske överväger.
 • Tänk på tidsramen: När du tittar på kursmålen är det viktigt att ta hänsyn till tidsramen. Ett mål som ligger fem år bort är vanligtvis mindre sannolikt att uppfyllas än ett mål som ligger 12 månader bort. Detta beror på att det finns fler variabler som kan påverka en akties pris under en längre tidsperiod.
 • Använd andra tekniska indikatorer: Förutom kursmålen kan du också använda andra tekniska indikatorer för att fatta välgrundade investeringsbeslut. Några populära tekniska indikatorer är rörliga medelvärden, stöd- och motståndsnivåer och trendlinjer.
 • Tänk på din risktolerans: Kom alltid ihåg att ta hänsyn till din risktolerans när du fattar ett investeringsbeslut. Detta inkluderar att bestämma hur mycket du är villig att förlora och hur mycket du är bekväm med att investera.
 • Tänk på dina investeringsmål: Vill du investera långsiktigt eller göra en snabb vinst? Även om aktieprognoser kan vara till hjälp för båda, bör du alltid överväga dina investeringsmål innan du fattar några beslut.
 • Använda flera informationskällor: Använd andra källor, till exempel företagsfilmer och analytikerrapporter, utöver aktieprognoser. På så sätt kan du få en mer välgrundad bild av en aktie innan du fattar investeringsbeslut.
 • Slutligen är aktieprognoser ett värdefullt verktyg för investerare, men det är viktigt att komma ihåg att de inte är några garantier. Gör alltid din egen forskning eller rådgör med en finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.
Vill du alltid vara uppdaterad?
Ange din e-postadress

Vanliga frågor om aktieprognoser

En aktieprognos kan vara ett mycket värdefullt verktyg för investerare. Den kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om vilka aktier du ska köpa och när du ska sälja. Det finns dock många missuppfattningar om aktieprognoser. Här kommer vi att besvara de vanligaste frågorna om aktieprognoser. Vi hoppas att den här informationen ska hjälpa dig att utnyttja detta värdefulla investeringsverktyg på bästa sätt.

Vad är en lagerprognos?

En aktieprognos är en uppskattning av det framtida priset på en aktie. Aktieprognoser görs vanligen av analytiker som följer utvecklingen av börsnoterade företag. Dessa analytiker använder olika metoder för att komma fram till sina prognoser, bland annat genom att analysera finansiella rapporter och trender på marknaden.

Varför utfärdar analytiker aktieprognoser?

Analytikerprognoser kan användas för en rad olika ändamål. Vissa analytiker utfärdar prognoser för att hjälpa investerare att fatta välgrundade beslut om vilka aktier de ska köpa och sälja. Andra analytiker kan utfärda prognoser för att ge sin åsikt om marknadens riktning eller en viss aktie.

Kan jag lita på aktieprognoser?

Det finns inget universellt svar på denna fråga. Vissa investerare litar mycket på aktieprognoser, medan andra ser skeptiskt på dem. Det är viktigt att komma ihåg att aktieprognoser bara är förutsägelser och att det alltid finns en risk för fel. Om du använder dem som ett verktyg bland många andra när du fattar investeringsbeslut kan de dock vara en värdefull resurs.

Hur exakta är lagerprognoser?

Det finns inte ett enda svar på denna fråga. Noggrannheten i aktieprognoser kan variera kraftigt, beroende på analytikern och den metod de använder för att göra sina förutsägelser. Det är dock viktigt att komma ihåg att aktieprognoser bara är uppskattningar och att det inte finns någon garanti för att de kommer att vara korrekta.

Vad är en riktkurs?

En riktkurs är en uppskattning av det framtida priset på en aktie. Aktiekursmålen fastställs vanligtvis av analytiker som följer utvecklingen av börsnoterade företag. Dessa analytiker använder en mängd olika metoder för att komma fram till sina prognoser, bland annat genom att analysera finansiella rapporter och trender på marknaden.

Vad är en aktieanalytikers betyg?

Analytikerbetyg är betyg som analytiker ger aktier för att ange sin åsikt om hur riskfyllt det är att investera i dem. De vanligaste betygen är 'outperform', 'buy', 'hold' och 'sell'. Outperform innebär att analytikern tror att aktien kommer att gå bättre än marknaden. Köp innebär att analytikern anser att aktien är en bra investering. Hold innebär att analytikern inte har någon stark åsikt om aktien. Sälj innebär att analytikern anser att du bör sälja dina aktier i aktien.

Vilken är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till när man tittar på en aktieprognos?

Det finns inte ett enda svar på denna fråga. Den viktigaste faktorn att ta hänsyn till när man tittar på en aktieprognos varierar beroende på den enskilda investerarens mål och preferenser. Några faktorer som kan vara viktiga är analytikerns meritlista, den metod de använt för att göra sin prognos och prognosens tidshorisont.