Zinzino AB (publ) Lagerprognos för 2022 - 2025 - 2030

Uppdaterad den 30.09.2022

Stock Rating
16
Preliminärt prismål
kr131,88
Konsensus
-
Uppsidan
168,87%
Analytiker
0
Stock Rating
16
Uppsidan
168,87%
Analytiker
0
Preliminärt prismål
kr131,88

Zinzino AB (publ) Aktieprognos och kursmål

Enligt esteemed-experter är den genomsnittliga riktkursen för Zinzino AB (publ) att nå i år kr131,88, med en potentiell uppgång på cirka 168,87%. Denna förutsägelse baseras på en hög uppskattning på kr147,71 och en låg uppskattning på kr117,38.

kr131,88

168,87% Uppsidan

-

Zinzino AB (publ) Prognos av verkligt värde för 2022 - 2025 - 2030

I den sista tre År, Zinzino AB (publ) Priset har ökat, från kr8,69 till kr77,05 - en ökning med 786,21%. Under nästa år förutspår analytiker att det verkliga värdet kommer att stiga till kr107,62 - en ökning 39,67% från den nuvarande nivån. Om man ser fram emot nio år, förutspår experterna att det verkliga värdet kommer att öka med 711,77%.

2022 Verkligt värde Prognos
kr107,62
2023 Verkligt värde Prognos
kr156,15
2024 Verkligt värde Prognos
kr199,47
2025 Verkligt värde Prognos
kr253,46
2026 Verkligt värde Prognos
kr316,06
2027 Verkligt värde Prognos
kr382,25
2028 Verkligt värde Prognos
kr456,70
2029 Verkligt värde Prognos
kr538,04
2030 Verkligt värde Prognos
kr625,46

Zinzino AB (publ) Prognostiserade intäkter för 2022 - 2025 - 2030

I den sista tre År, Zinzino AB (publ) Intäkterna har ökat, från kr576,38M till kr1,36B - en ökning med 135,92%. Under nästa år förutspår analytiker att intäkterna kommer att stiga till kr1,69B - en ökning 24,58% från den nuvarande nivån. Om man ser fram emot nio år, förutspår experterna att intäkterna kommer att öka med 315,31%.

2022 Prognos av intäkter
kr1,69B
2023 Prognos av intäkter
kr2,08B
2024 Prognos av intäkter
kr2,46B
2025 Prognos av intäkter
kr2,91B
2026 Prognos av intäkter
kr3,39B
2027 Prognos av intäkter
kr3,89B
2028 Prognos av intäkter
kr4,44B
2029 Prognos av intäkter
kr5,03B
2030 Prognos av intäkter
kr5,65B

Utdelning per aktie Prognos för 2022 - 2025 - 2030

I den sista tre År, Zinzino AB (publ):s utdelning per aktie har ökat från kr0,50 till kr2,00. Detta motsvarar en ökning med 300,00%. Analytiker förutspår att Zinzino AB (publ):s utdelning per aktie kommer att öka under det kommande året och nå kr2,69. Detta skulle innebära en ökning med 34,70%. Under de kommande nio åren förutspår experterna att Zinzino AB (publ):s utdelning per aktie kommer att öka med 719,08%.

2022 DPS-prognos
kr2,69
2023 DPS-prognos
kr3,78
2024 DPS-prognos
kr5,09
2025 DPS-prognos
kr6,46
2026 DPS-prognos
kr8,09
2027 DPS-prognos
kr9,89
2028 DPS-prognos
kr11,86
2029 DPS-prognos
kr14,03
2030 DPS-prognos
kr16,38

Zinzino AB (publ) Prognos av fritt kassaflöde för 2022 - 2025 - 2030

I den sista tre År, det fria kassaflödet för Zinzino AB (publ) har ökat med 446,77%, från kr27,37M till kr149,65M. Under det kommande året förväntar sig analytiker en ökning av det fria kassaflödet och förutspår att det kommer att nå kr211,65M - en ökning med 41,43%. Under de kommande nio åren räknar experterna med att tillväxten av det fria kassaflödet för Zinzino AB (publ) kommer att vara 613,59%.

2022 Prognos för FCF
kr0,21B
2023 Prognos för FCF
kr0,28B
2024 Prognos för FCF
kr0,36B
2025 Prognos för FCF
kr0,45B
2026 Prognos för FCF
kr0,55B
2027 Prognos för FCF
kr0,67B
2028 Prognos för FCF
kr0,79B
2029 Prognos för FCF
kr0,92B
2030 Prognos för FCF
kr1,07B

Zinzino AB (publ) Prognostiserad nettointäkt för 2022 - 2025 - 2030

Zinzino AB (publ):s nettoinkomst har ökat I den sista tre År, från kr4,09M till kr86,20M - en ökning med 2007,58%. Under nästa år tror analytiker att nettointäkterna kommer att nå kr135,13M - en ökning med 56,77%. För de kommande nio åren beräknas nettointäkterna öka med 951,07%.

2022 NI Prognos
kr0,14B
2023 NI Prognos
kr0,20B
2024 NI Prognos
kr0,26B
2025 NI Prognos
kr0,34B
2026 NI Prognos
kr0,44B
2027 NI Prognos
kr0,54B
2028 NI Prognos
kr0,65B
2029 NI Prognos
kr0,77B
2030 NI Prognos
kr0,91B

Zinzino AB (publ) EBITDA-prognos för 2022 - 2025 - 2030

Zinzino AB (publ):s EBITDA har ökat i den sista tre År, från kr10,94M till kr113,01M - en ökning med 933,00%. Under nästa år förutspår analytiker att EBITDA kommer att nå kr164,00M - en ökning med 45,12%. För de kommande nio åren är prognosen att EBITDA kommer att öka med 745,68%.

2022 Prognos för EBITDA
kr0,16B
2023 Prognos för EBITDA
kr0,24B
2024 Prognos för EBITDA
kr0,30B
2025 Prognos för EBITDA
kr0,39B
2026 Prognos för EBITDA
kr0,48B
2027 Prognos för EBITDA
kr0,58B
2028 Prognos för EBITDA
kr0,70B
2029 Prognos för EBITDA
kr0,82B
2030 Prognos för EBITDA
kr0,96B

EBIT-prognos för 2022 - 2025 - 2030

I den sista tre År, Zinzino AB (publ):s EBIT har ökat med 1277,01%, från kr7,96M till kr109,61M. Under nästa år förväntar sig analytikerna en ökning av EBIT och förutspår att det kommer att nå kr163,29M - en ökning med 48,98%. Enligt prognosen för Zinzino AB (publ) kommer EBIT att nå kr992,45M eller öka med 805,44%.

2022 Prognos för EBIT
kr0,16B
2023 Prognos för EBIT
kr0,24B
2024 Prognos för EBIT
kr0,31B
2025 Prognos för EBIT
kr0,39B
2026 Prognos för EBIT
kr0,49B
2027 Prognos för EBIT
kr0,60B
2028 Prognos för EBIT
kr0,72B
2029 Prognos för EBIT
kr0,85B
2030 Prognos för EBIT
kr0,99B

Zinzino AB (publ) EPS-prisprognos för 2022 - 2025 - 2030

I den sista tre År, Zinzino AB (publ) EPS har ökat från kr0,29 till kr2,57 - en ökning med 786,21%. Under nästa år förutspår analytiker att vinsten per aktie kommer att stiga till kr3,59 - en ökning 39,67% från den nuvarande nivån. Om man ser fram emot nio år, förutspår experterna att EPS kommer att öka med 711,77%.

2022 Prognos för vinst per aktie
kr3,59
2023 Prognos för vinst per aktie
kr5,21
2024 Prognos för vinst per aktie
kr6,65
2025 Prognos för vinst per aktie
kr8,45
2026 Prognos för vinst per aktie
kr10,54
2027 Prognos för vinst per aktie
kr12,75
2028 Prognos för vinst per aktie
kr15,23
2029 Prognos för vinst per aktie
kr17,95
2030 Prognos för vinst per aktie
kr20,86